Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergimiz, Türkiye ve dünyada Eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Duyurular

 

Yazarların Dikkatine

 
Aşağıda yayın süreci detaylı olarak açıklanmıştır.  
Yayın Tarihi: 2014-06-10 Daha fazlası...
 

Geniş Özet Hakkında

 

Değerli yazarlarımız 17.02.2014 tarihinden itibaren dergimize göndereceğiniz makalelerin sonunda 1000-1500 kelimeden oluşan İngilizce geniş özete yer vermeniz gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

 
Yayın Tarihi: 2014-02-17
 

İndeks

 
Dergimiz ASOS Index, Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Türk Eğitim İndeksi (tei) tarafından dizinlenmektedir.  
Yayın Tarihi: 2013-07-18
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 14 Sayı 2

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler
Hasan Basri Memduhoğlu, Serkan Çiftçi, Halil İbrahim Özok
Elif Mercan Uzun, Kazım Alat
Serdar Alemdağ, Erman Öncü, Ferdi Sakallıoğlu
Hamza Keleş, Deniz Tonga
Bahar Bozarslan, E. Sema Batu
Soner Uluocak
Hasene Esra Yıldırır, Canan Nakiboğlu
Yüksel Gündüz, Süleyman Davut Göker
Umut Kermen, Tuğba Sarı
Ayşe Elitok Kesici
Seher Bayat, Hülya Kılıçaslan, Şener Şentürk
Neşe Güler, Yüksel Eroğlu, Sırrı Akbaba
Ahmet Ayık, Engin Yücel, Mücella Savaş
Süleyman Göksoy
Mürvet Aydın, Neslihan Tola, Hakkı Çoknaz
Seval Eminoğlu Küçüktepe, Ercan Gürültü
Zeki Arsal
Asiye Can, Aslı Taylı