Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergimiz, Türkiye ve dünyada Eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.


Cilt 13 Sayı 2

İçindekiler

Makaleler


İçindekiler Full Text (English) Tam Metinİlköğretim Hayat Bilgisi Programında Çevre Eğitimi Full Text (English) Tam Metin

Mehmet Bahar, Eda Erdaş, Ruhan Özel


Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi Full Text (English) Tam Metin

Coşkun Küçüktepe


Atatürk ve Yükseköğretim Modernizasyonu Full Text (English) Tam Metin

Ayşen İçke


Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2010 6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Alt Testi Maddelerinin Geçerli Kazanımları Ölçme Derecelerinin Belirlenmesi Full Text (English) Tam Metin

Zekeriya Nartgün, Melike Özer


Matematiksel Yatkınlık: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yatkınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Yeliz Yazgan, Recai Akkaya, Dilek Sezgin Memnun


Ulusal Basında Okullarda Şiddete İlişkin Haberlerin Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin

Hilmi Süngü


Tübitak 4004 Projelerinin, ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi’ Kapsamında Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin

Emel Okur Berberoğlu, Selçuk Uygun


İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme: Artvin İli Örneği Full Text (English) Tam Metin

Hüseyin Akyüz


Öğrenci Algılarına Göre Okul Yaşam Kalitesi Ve Akademik Motivasyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Menderes İlçesi Örneği) Full Text (English) Tam Metin

Abdurrahman İlğan, Ebru Oğuz, Burcu Yapar


İlkokul 1. Sinifa Kaydolan Okul Öncesi Dönem Çağindaki Öğrencilerin (60-69 Ay) Yaşadiklari Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri Full Text (English) Tam Metin

Mehmet Özenç, Sıtkı Çekirdekçi


Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi Full Text (English) Tam Metin

İbrahim Uysal, Selin Kösemen


Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği) Full Text (English) Tam Metin

Esin Bağcan Büyükturan


Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim Üyesi Görüşleri) Full Text (English) Tam Metin

Sema Altun Yalçın, Sinan Yalçın, Sakıp Kahraman, Zeynel Abidin Yılmaz


Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Fen Başarısı ve Fene Yönelik Tutuma Etkisi ile Öğretim Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri Full Text (English) Tam Metin

Orçun Bozkurt, Yusuf Ay, Mehmet Fansa


Eğitim Kurumu Müdürlerinin Liderliği ile Okul Çıktıları Arasındaki İlişkilerin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Ayhan Aydın, Yılmaz Sarıer


Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Abdullah Çağrı Biber, Ali Yiğit Kutluca


Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Alperen Yandı, İbrahim Alper Köse


Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği Full Text (English) Tam Metin

Nihal Çalışkan, Önder Çangal


Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin

Yasemin Horasan, Halil Aydın, Rıdvan Kete


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Mezunlar Tarafından Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin

Fidan Korkut Owen, Tülin Acar, Özlem Haskan Avcı, Seval Kızıldağ


3-6 Yaş Aile Eğitim Programının Yetişkin Eğitiminde Program Geliştirme Süreci Açısından Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin

Çiğdem Kılıç

Duyurular

 

Geniş Özet Hakkında

 

Değerli yazarlarımız 17.02.2014 tarihinden itibaren göndereceğiniz makalelerin sonunda 1500 kelimeden oluşan İngilizce geniş özete yer vermeniz gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

 
Yayın Tarihi: 2014-02-17
 

İndeks

 
Dergimiz ASOS, ULAKBİM ve DOAJ tarafından taranmaya başlanmıştır.  
Yayın Tarihi: 2013-07-18
 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayım ve Yazım Esasları Yönergesi

 
A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye ve Dünyada  eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerin, deneme/derleme  ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.  
Yayın Tarihi: 2013-01-29 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...


İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 16 06 Faks: 0 374 253 46 41 E-posta: aibuefdergi@gmail.com

ISSN (Basılı): 1303 - 0493 

ISSN (Elektronik):